Raport bieżący 65 – WANCI za 27 03 2020 r. - AgioFunds