Raport bieżący 65 – informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo - AgioFunds