Raport bieżący 63 – WANCI za 30 09 2019 r. - AgioFunds