Raport bieżący 63 – WANCI za 25 03 2020 r. - AgioFunds