Raport bieżący 62 - WANCI za 27 09 2019 r. - AgioFunds