Raport bieżący 62 – WANCI za 27 03 2020 r. - AgioFunds