Raport bieżący 62 – WANCI za 13 03 2020 r - AgioFunds