Raport bieżący 61 – WANCI za 12 03 2020 r. - AgioFunds