Raport bieżący 61 - WANCI za 12 03 2019 r. - AgioFunds