Raport bieżący 60 – WANCI za 26 09 2019 r. - AgioFunds