Raport bieżący 60 – WANCI za 11 03 2019 r. - AgioFunds