Raport bieżący 60- raport zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów BETA ETF WIG20short PFIZ na dzień 21 04 2023r. - AgioFunds