Raport bieżący 60- raport zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów BETA ETF TBSP PFIZ na dzień 24 04 2023r. - AgioFunds