Raport bieżący 60- raport zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów BETA ETF S&P 500 PLN-Hedged PFIZ na dzień 24 04 2023r. - AgioFunds