Raport bieżący 60 – informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR - AgioFunds