Raport bieżący 6 – załącznik: komunikat aktualizujący - AgioFunds