Raport bieżący 6- wniosek o dopuszczenie CI do obrotu - AgioFunds