Raport bieżący 6 – WANCI za 24 02 2021 r. - AgioFunds