Raport bieżący 6 – WANCI za 24 01 2020 r. - AgioFunds