Raport bieżący 6 – WANCI za 12 01 2021 r. - AgioFunds