Raport bieżący 6 – WANCI za 11 01 2021 r. - AgioFunds