Raport bieżący 6 – WANCI za 07.01.2022 - AgioFunds