Raport bieżący 6 - WANCI za 07 01 2019 r. - AgioFunds