Raport bieżący 6 – WANCI za 04.01.2023 - AgioFunds