Raport bieżący 6 - rezygnacja osoby zarządzającej - AgioFunds