Raport bieżący 6 – publikacja komunikatu aktualizującego - AgioFunds