Raport bieżący 6 - powołanie osób zarządzających funduszem - AgioFunds