Raport bieżący 6 – informacja o podpisaniu umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta - AgioFunds