Raport bieżący 6 – cena emisyjna CI serii A - AgioFunds