Raport bieżący 59 – załącznik: powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR - AgioFunds