Raport bieżący 59 – WANCI za 29 04 2021 r. - AgioFunds