Raport bieżący 59 – WANCI za 25 09 2019 r. - AgioFunds