Raport bieżący 59 - WANCI za 08 03 2019 r. - AgioFunds