Raport bieżący 58 - WANCI za 24 09 2019 r. - AgioFunds