Raport bieżący 58 – WANCI za 11 03 2020 r. - AgioFunds