Raport bieżący 58 - WANCI za 07 03 2019 r. - AgioFunds