Raport bieżący 56 - WANCI za 23 09 2019 r. - AgioFunds