Raport bieżący 56 – WANCI za 20 03 2020 r. - AgioFunds