Raport bieżący 56 – WANCI za 13.03.2023 - AgioFunds