Raport bieżący 56 - WANCI za 06 03 2019 r. - AgioFunds