Raport bieżący 55 - WANCI za 20 09 2019 r. - AgioFunds