Raport bieżący 55 – WANCI za 19 03 2020 r. - AgioFunds