Raport bieżący 55 – WANCI za 15 07 2021 r. - AgioFunds