Raport bieżący 55 – WANCI za 13 03 2020 r. - AgioFunds