Raport bieżący 54 - zatwierdzenie prospektu - AgioFunds