Raport bieżący 54 - WANCI za 05 03 2019 r. - AgioFunds