Raport bieżący 53 – WANCI za 19 09 2019 r. - AgioFunds