Raport bieżący 53 – WANCI za 17 03 2020 r. - AgioFunds