Raport bieżący 53 – WANCI za 05 03 2020 r. - AgioFunds