Raport bieżący 53 - WANCI za 04 03 2019 r. - AgioFunds